Retour

Op deze pagina vind u alle informatie over het retouren van uw product.

Let op!

Alle producten die op deze webshop op maat zijn gemaakt zijn uitgezonderd van de 14 dagen bedenktijd. Dit geld dus voor alle artikelen waar u een .stl file of ander type bestand voor moet inleveren, aangezien deze op maat voor u worden geprint.

U heeft nog wel gewoon recht op een deugdelijk product, mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat het kapot geleverd wordt.

 • 14 dagen bedenktijd

  Ook bij:

 • Retour & kosten

  • Het retour zenden gaat op eigen kosten van de koper.
  • De koper mag zelf bepalen hoe het object retour wordt gestuurd.
  • De koper heeft 14 dagen de tijd om het product te versturen nadat de koper heeft aangegeven de koop te ontbinden.
 • Algemeen

  • Klanten mogen zelf een van de contact mogelijkheden gebruiken om te laten weten dat er afgezien wordt van de aankoop.
  • Het volledig aankoopbedrag wordt terug betaald

Wettelijke bedenktijd

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post of e-mail)* op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via e-mail. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

*I Do Hobbys,

Justin van Bruchem,

Middelingenseweg 7,

5321 JH, Hedel

idohobbys@gmail.com
Kvk: 89264568